Skip to content

For arrangører

Backyard ultra Danmark’s rolle
Grundpræmissen indenfor backyard ultra er, at det godt må være en grad af organiseret kaos. Derfor ønsker vi ikke, at udstikke en masse regler og retningslinjer.

Vi ønsker at skabe nogle rammer, der gør det muligt som løbsarrangør at være med til at udvikle backyard ultra i danmark.

Backyard Ultra som løbskoncept

Et Backyard Ultra adskiller sig fra mere traditionelle løb på flere områder:

 • Den enkelte deltagers succes bygger på sidemandens succes. Vinderen kommer kun så langt, som assisten tillader det
 • Alle der stiller til start på en omgang er sidestillet uanset hvor hurtigt eller langsomt den enkelte deltager løber
 • Løbet handler primært om at finde egne grænser og at bryde dem

Derfor er det ikke unormalt, at det kun er en håndfuld løbere, der kommer for at vinde. Resten kommer for oplevelsen, for det sociale og for at udfordre sig selv.

Et Backyard Ultra kan være så ‘håndholdt’ eller så organiseret, som man ønsker det. Det giver en stor frihed for dig som arrangør til at skabe dit eget løb indenfor rammerne af konceptet. Sagt på en anden måde; så længe de overordnede regler for Backyard Ultra overholdes, så er der frit slag.

Der er dog nogle enkelte krav og forventninger til et løb, hvis det skal have mulighed for at blive et Silver Ticket løb, der giver direkte adgang til det danske team, der dyster i Backyard Ultra World Team Championships.

Kriterier for at blive et Silver Ticket løb

 1. Du skal aktivt indgå i Backyard Ultra Danmark organisationen
 2. Dit løb skal placeres under hensyntagen til de eksisterende løb, herunder geografisk og dato.
 3. Første år, du holder løbet, kan det ikke være et Silver Ticket Løb
 4. Der vil fremadrettet være 5 Silver Ticket Løb. Såfremt der er flere interesserede arrangører, der gerne vil holde et Silver Ticket Løb. så findes de 5 løb ud fra lodtrækning, hvor hver løbet runde i det seneste løb giver et lod i puljen
 5. Som Silver Ticket løb skal man give 20 kr. pr. tilmeldte løber. Pengene går til afholdelse af World Team Championship
 6. Løbet skal overholde dels de internationale regler, samt de danske aftalte regler.
 7. Løbet skal annonceres samt være åbent for tilmelding senest 8 uger inden start
 8. Løbet skal være åbent for alle